Reglement

  Reglement mbt de tennislessen van LookatDTB tennisopleidingen 2018

1. De lessen zijn uitsluitend bedoeld voor leden van de Delftse Tennis Bond (DTB)
2. Het is LookatDTB toegestaan kennismakingslessen aan te bieden aan niet-leden van DTB gedurende een periode van maximaal 10 aaneen gesloten weken gedurende maximaal een lesperiode zoals vermeld in regel 6. Uitdrukkelijke doelstelling van deze kennismakingslessen is het realiseren van het lidmaatschap bij DTB.
3. De lessen zijn voor alle tennislesvormen behalve de jeugdgroepslessen.
4. de lesperiode is van dinsdag 3 April tot Zaterdag 20 Oktober.
5. De lessen worden gegeven op de buitenbanen van DTB
6. De lessen worden, afhankelijk van de duur en aard van de cursus , verdeeld in twee periodes van 10 weken.
7. Met Pasen ( 2 April), de meivakantie ( van vrijdag 27 April tot maandag 14 Mei), Pinksteren ( 21 Mei)  en de zomervakantie ( zaterdag 14 Juli tot Maandag 27 Augustus) worden er geen lessen gegeven tenzij dit anders met de cursist wordt afgesproken.
8. Bij afwezigheid cursist is er voor LookatDTB geen inhaalverplichting.
9. Bij ziekte of blessure van cursist wordt, tenzij anders door LookatDTB wordt bepaald, geen restitutie (deel van) het lesgeld verleend.
10. De lessen zijn persoonsgebonden en niet zonder overleg met LookatDTB overdraagbaar. De indeling geschiedt door LookatDTB op basis van niveau ,voorkeur cursisten ,leeftijd en beschikbare tijd.
11. Een lesuur duurt 50 minuten.
12. De tennislessen worden uitsluitend gegeven door gecertificeerde KNLTB leraren of die in opleiding daarvoor zijn.
13. Bij regen wordt per cursus van 10 lessen maximaal twee keer de les ingehaald of naar binnen verplaatst.
14. Wanneer de les geen doorgang kan vinden  en dus niet doorgaat, zal LookatDTB altijd contact met de cursist opnemen . Indien het niet doorgaan aan LookatDTB te wijten is , dan zal deze les ingehaald of niet berekend worden.
15. Voor alle communicatie mbt de tennislessen van LookatDTB kan men zich wenden tot Loek ter Horst op gsmnummer 0653458654.
16. De cursist krijgt uiterlijk in de week voor aanvang van de zomercursus per mail of sms de lesdag/tijd door.
17. Bij aanvang van de cursus ontvangt de cursist een factuur; dit bedrag is inclusief BTW, gebruik van ballen en de tennisbaan. De hoogte van deze factuur staat ook vermeld op website www.lookatdtb.nl
Deze factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan.